Gün
272{gun}
Saat
10{sa}
Dakika
1{d}
 
Değerli Meslektaşlarımız,

             Dünya'da olduğu gibi sağlık harcamalarının büyük bir kısmı kronik ve metabolik hastalıkların tedavisi ve komplikasyonlarının önlenmesi ve yönetimi için yapılmaktadır. Bu nedenle kronik ve metabolik hastalık risk faktörlerinin tesbiti ve primer prevansiyonun önemi giderek artan bir biçimde ön plana çıkmaktadır.

            Bu amaçla 2019 yılında “I. Kronik ve Metabolik Hastalıklar Risk Yönetimi Kongresi” gerçekleştirmiştik. Malum pandemi şartlarından dolayı 2020 yılında kongremizin ertelemek durumunda kaldık. 2021 Mayıs ayında Online olarak ülkemizden seçkin bilim adamlarının katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz 2. Kronik ve Metabolik Hastalıklar Ulusal Kongresi’nde kronik ve metabolik hastalıkları yeni verilerin rehberliğinde tüm yönüyle tartışacağız. Klinik ve pratik deneyimlerin aktarılacağı bu bilimsel ortamın günlük pratiğimize katkı sağlayacağı inancındayız.

            Kongremizde klinisyen hekimlerin pratikte, poliklinikte kronik hastalık izlem ve yönetiminde karşılaştıkları sorunlara güncel yanıtlar bulabilmelerini hedefliyoruz. Katılımcı meslektaşlarımızın kronik ve metabolik hastalıkar alanında bilgi güncellemesini verimli bir şekilde yapabilmesi için yoğun bir kongre ve kurs programı hazırladık.
          Katılımlarınızla zenginleşecek olan kongremizde hep birlikte bilimsel bir kaynaşmanın yaşanacağı kanaatindeyiz.


"2. Kronik ve Metabolik Hastalıklar Ulusal Kongresi"nde buluşmak dileğiyle

Saygılarımla ,

Prof.Dr. Mustafa ARAZ
Kongre Başkanı